Kvikur Minor

Kvikur Minor  är född hos mig 2020.06.22
Födelsevikt: 230g Vikt vid 7 v + 5dgr: 2,6kg