Kvikur Briza

Kvikur Briza är född hos mig 2020.06.22
Födelsevikt: 298g Vikt vid 7 v + 5dgr: 3,4kg